Strona główna
Społeczeństwo
Tutaj jesteś

Ile ludzi mieszka w Indiach?

16 maja, 2024 Ile ludzi mieszka w Indiach?


Indie są drugim co do wielkości krajem na świecie pod względem liczby mieszkańców, a populacja ta ciągle rośnie. Czym charakteryzuje się ta ogromna, wieloetniczna społeczność? Jakie są perspektywy jej wzrostu? I jakie to niesie konsekwencje dla kraju i świata? Przyjrzyjmy się bliżej.

Ile osób mieszka w Indiach?

Dokładna liczba ludności Indii jest ciężka do ustalenia, głównie ze względu na ciągły przyrost naturalny oraz trudności z przeprowadzeniem w pełni wiarygodnego spisu ludności. Według danych Światowego Banku na rok 2021, liczba ta wynosi około 1,366 miliarda osób. Jest to wartość przekraczająca liczbę mieszkańców jakiegokolwiek innego kraju na świecie, poza Chinami. Znaczna liczba mieszkańców to rezultat wysokiego przyrostu naturalnego, ale i specyficznej struktury wiekowej społeczeństwa, gdzie ponad połowa populacji ma mniej niż 25 lat.

Rozwój ludności w Indiach

Trudno jest mówić o rozwoju ludności w Indiach bez przywołania kontekstu historycznego. Indie, podobnie jak wiele innych krajów azjatyckich, doświadczyły gwałtownego wzrostu populacji w XX wieku na skutek postępu medycznego, który znacząco obniżył śmiertelność, szczególnie wśród niemowląt i dzieci. To zjawisko, nazywane „eksplozją demograficzną”, doprowadziło do przekroczenia miliardowego progu mieszkańców już w roku 1998.

Mimo wprowadzenie polityki kontroli urodzeń i szeroko zakrojonej edukacji seksualnej, tempo wzrostu populacji jest nadal wysokie. Młoda struktura wiekowa społeczeństwa też sprzyja wysokiemu przyrostowi naturalnemu – połowa populacji to osoby poniżej 25 roku życia, co oznacza duży potencjał reprodukcyjny.

Aby przyjrzeć się bliżej jak populacja Indii ewoluowała przez lata, warto zobaczyć w liczby. Według danych Narodowego Biura Statystycznego, w 1951 roku liczba ludności wynosiła 361 miliony. W ciągu 70 lat uległa prawie czterokrotnemu wzrostu! Ta dynamika pokazuje, jak gwałtowny był rozwój populacji.

Skutki demograficzne dla Indii

Rosnąca populacja Indii ma swoje skutki zarówno pozytywne, jak i negatywne. Z jednej strony, młoda populacja to potężna siła robocza, która może napędzać gospodarkę. Indie już teraz są trzecią co do wielkości gospodarką świata pod względem parytetu siły nabywczej, a ich potencjał wzrostu jest ogromny.

Z drugiej strony, ogromna populacja stanowi wyzwanie dla systemu edukacji, zdrowia, infrastruktury i środowiska. Zasoby naturalne są nadmiernie eksploatowane, a potrzeby mieszkańców ciężko sprostać przy tak szybkim tempie wzrostu. Kraj musi też stawić czoło wyzwaniom związanym z biedą i nierównościami społecznymi, które są powszechne mimo postępu gospodarczego.

Prognozy dotyczące przyszłej liczby mieszkańców

Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych, Indie mają szanse wyprzedzić Chiny pod względem liczby mieszkańców już w 2027 roku. Prognozy wskazują, że liczba ludności Indii może osiągnąć 1,64 miliarda w roku 2050.

Jednak tempo wzrostu populacji powoli zaczyna się zmniejszać, co jest wynikiem zmian społecznych i ekonomicznych, takich jak wzrost poziomu edukacji, emancypacja kobiet czy rozwój sektora usług. W przyszłości mogą pojawić się nowe wyzwania, związane na przykład ze starzeniem się społeczeństwa.

Mimo to, nawet przy obecnej dynamice wzrostu, Indie stoją w obliczu poważnych wyzwań, które muszą rozwiązać, aby zapewnić dobre warunki życia swojej rosnącej populacji. Niezależnie od przyszłych prognoz budujących wizję Indii jako supermocarstwa na arenie międzynarodowej, kluczowe pozostaje pytanie o to, jak indyjskie społeczeństwo poradzi sobie z wyzwaniami, jakie stawia przed nim rosnąca populacja.

Redakcja fastom.pl

Jesteśmy grupą specjalistów z wielu dziedzin, ale łączy nas miłość do edukacji. Dzielimy się wiedzą, doświadczeniem i poradami z zakresu motoryzacji, elektroniki i społeczeństwa.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Ile ludności ma Finlandia?
Ile ludzi mieszka w Indiach?
Ile ludzi mieszka w Afryce?

Jesteś zainteresowany reklamą?