Strona główna
Społeczeństwo
Tutaj jesteś

Ile ludności ma Finlandia?

16 maja, 2024 Ile ludności ma Finlandia?


Finlandia, znana ze swojej dzikiej przyrody, milionów jezior i zjawiskowych zorzy polarnej, to jeden z krajów północnej Europy, który jest domem dla grupy jednostek z unikalną kulturą i historią. W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć temat liczby ludności Finlandii, skąd pochodzą jej mieszkańcy, jak ta liczba zmieniała się na przestrzeni lat oraz jakie są przewidywania na przyszłość.

Ile ludności ma Finlandia?

Finlandia jest jednym z mniej zaludnionych krajów w Europie. Według najnowszych danych na 2021 rok, statystyki wskazują, że populacja Finlandii wynosi około 5,5 miliona mieszkańców. Ta liczba może wydawać się niewielka, zwłaszcza w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej, ale powierzchnia Finlandii jest też znacznie mniejsza. Co ciekawe, zadziwiająco duży odsetek tej populacji – 75 % mieszkańców kraju – żyje w miastach, co świadczy o wysokiej stopie urbanizacji Finlandii.

Skąd pochodzą mieszkańcy Finlandii?

Finlandia, mimo iż w przeważającej mierze jest krajem jednolitym etnicznie, posiada zróżnicowane korzenie. Większość ludności, bo aż 93,4% to Finowie, natomiast około 5,6% populacji to Szwedzi, stanowiący największą mniejszość narodową. Warto zaznaczyć, że Szwecja była przez wieki w unii personalnej z Finlandią, co wywarło trwały wpływ na kształtowanie się dzisiejszej Finlandii.

Bardziej odległe korzenie mieszkańców Finlandii można prześledzić do rozmaitych grup etnicznych, które na przestrzeni wieków zasiedlały ten obszar, takich jak Germanie, Słowianie, czy nawet dalekowschodnie ludy mongolskie. To powoduje, że pomimo pozornej jednolitości etnicznej, mieszkańcy Finlandii mają różnorodne postaci genetyczne.

Jak zmieniała się liczba ludności w Finlandii na przestrzeni lat?

Historia demograficzna Finlandii jest dość unikalna. Pierwsze przekazy o ludności Finlandii pochodzą z XII wieku, kiedy to liczba mieszkańców kraju wynosiła prawdopodobnie około 50 000 osób. W kolejnych wiekach następował stopniowy, ale systematyczny wzrost liczby mieszkańców, który przyspieszył wraz z polepszeniem warunków życia i postępem medycyny. W XIX wieku liczba ludności wzrosła do około 2 milionów, a w XX wieku przekroczyła 5 milionów.

Oczywiście, znaczące były również wpływy zewnętrzne, takie jak wojny czy migracje, które również wpłynęły na liczbę i skład ludności Finlandii. W czasie II wojny światowej, podczas której Finlandia utrzymywała intensywne walki z ZSRR, znacząca część ludności z terenów przygranicznych została ewakuowana w głąb kraju, co stworzyło pewne napięcia demograficzne.

Jakie są perspektywy demograficzne dla Finlandii w przyszłości?

Według prognoz Eurostatu, liczba ludności w Finlandii ma wzrosnąć do około 6 milionów mieszkańców do 2060 roku. To optymistyczne przewidywanie jest związane przede wszystkim z dość wysokim wskaźnikiem dzietności w Finlandii w porównaniu z innymi krajami europejskimi oraz z rosnącą liczbą imigrantów, których kraj ten przyciąga głównie wysokim standardem życia i dobrze rozwiniętym systemem opieki socjalnej.

Jednak istnieje też druga strona medalu – starzenie się społeczeństwa, które jest problemem nie tylko dla Finlandii, ale także dla całej Europy. W 2019 roku odsetek osób powyżej 65 roku życia wynosił w Finlandii 21,9%, a według prognoz Eurostatu, do 2060 roku może sięgnąć aż 29,7%. To stwarza dla kraju nie lada wyzwanie, zwłaszcza że obecnie jest on pionierem w tworzeniu rozwiązań dla starszych obywateli, jak na przykład modelu tzw. „starzejącego się w miejscu”.

Wygląda na to, że demografia Finlandii jest dość złożonym i dynamicznym zagadnieniem. Przyglądając się liczbie ludności, jej kształtowaniu się przez wieki i perspektywom na przyszłość, zauważamy wpływ różnych czynników – od wojen i migracji, przez zmiany w standardzie życia i systemie opieki społecznej, po problemy związane ze starzeniem się społeczeństwa. Jest to na pewno fascynujące studium przypadku dla każdego, kto jest zainteresowany demografią i historią społeczną.

Redakcja fastom.pl

Jesteśmy grupą specjalistów z wielu dziedzin, ale łączy nas miłość do edukacji. Dzielimy się wiedzą, doświadczeniem i poradami z zakresu motoryzacji, elektroniki i społeczeństwa.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Ile ludności ma Finlandia?
Ile ludzi mieszka w Indiach?
Ile ludzi mieszka w Afryce?

Jesteś zainteresowany reklamą?